Nieuws

© Copyright. All Rights Reserved.

KOLENWASSERIJ BERINGEN

 

De petitie die u wat verder in dit bericht kunt lezen is ingehaald door de beslissing van het Provincie-bestuur van Limburg om een vergunning tot slopen van de Kolenwasserij Beringen te verlenen. Het gaat hier w<el om een wettelijk beschermd monument waarvan de bescherming niet is opgeheven, laat staan dat de procedure zou gestart zijn. De vergunning tot slopen is dus onwettelijk.

 

Protesteer tegen de beslissing en stuur uw protest naar onderstaande mailadressen.

 

En deel dit bericht met zoveel mogelijk andeen.

 

We kregen vandaag 1 maart om 12:53 dit bericht vanuit de Provincie Limburg binnen:

"Het Provinciebestuur Limburg staat aan be-MINE een vergunning toe om Kolenwasserij I op de mijnsite in Beringen te slopen. Hiermee volgt de Provincie Limburg de plannen voor be-MINE Beringen uit het Strategisch Actieplan in Kwadraat (SALK) om de voormalige mijnsite van Beringen te herwaarderen".

 

Blijkbaar houdt men geen rekening met het feit dat de kolenwasserij een wettelijk beschermd monument is, waarvan de bescherming nog steeds niet opgeheven is. En waarbij de procedure tot opheffing zelfs nog niet ingezet is. Vooraleer de bescherming opgeheven kan worden is er o.m. een openbaar onderzoek en een advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed vereist.

En de argumentatie die men aanhaalt om de sloop te verantwoorden is Orwell en Kafka in het kwadraat.

 

We verspreidden een perscommuniqué - dat jullie kunnen lezen op

http://www.industrieelerfgoed.be/wordt-kolenwasserij-Beringen-desondanks-gesloopt

 

 

Laat iedereen nu protesteren bij:

Provincie Limburg

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

tel. 011 23 71 11

fax 011 23 81 11

e-mail info@limburg.be

 

en ook bij de verantwoordelijke gedeputeerde

mevr Inge Moors

Inge.Moors@limburg.be

en bij minister Bourgeois aandringen dat de bescherming niet opgeheven wordt

kabinet.bourgeois@vlaanderen.be

 

 

De kolenwasserij van de steenkoolmijn van Beringen is het grootste en het meest indrukwekkende industrieel gebouw in Vlaanderen, een mastodont van ijzer, staal, bakstenen en glas. Ze werd in 1994 door de Vlaamse regering wettelijk beschermd, op initiatief van toenmalig minister Johan Sauwens.

Ondanks de bescherming bleek al een hele tijd geleden dat de projectontwikkelaar van het mijnterrein, de PPS vennootschap "BE-Mine" met dit gebouw (om het voorzichtig te zeggen) "verveeld zit" en dus alle pogingen doet om een slopingsvergunning te krijgen voor het grootste deel ervan.

Met onze Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie verzetten wij ons voor en achter de schermen met hand en tand tegen deze plannen, sedert het opduiken van de eerste geruchten over de bedreiging. Dit kan U lezen op

http://www.industrieelerfgoed.be/site/Kolenwasserij-steenkoolmijn-Beringen

Vorig jaar maakten we een rapport over aan Europa Nostra, het belangrijkste erfgoedplatform in Europa, in het kader van de campagne "The 7 Most Endangered", gevoerd in samenwerking met de European Investment Bank en met steun van het 'Creative Europe' programma van de Europese Commissie. Die campagne wil burgers en overheden bewust maken en in actie doen schieten voor belangrijke bedreigde erfgoedsites.

 

De kolenwasserij werd door een expertencommissie geselecteerd voor de shortlist, waarop 12 sites uit 10 Europese landen prijken, waarvan één uit België: de kolenwasserij van Beringen, zie daarover: http://www.industrieelerfgoed.be/content/kolenwasserij-beringen-most-endangered

 

 

KUNSTBOEKENBEURS

 

De 18e Kunstboekenbeurs gaat door op zondag 22 april 2018 van 9 tot 17 uur op het Jan Hoetplein, Citadelpark te Gent (tussen het Museum voor Schone Kunsten en het S.M.A.K.) De toegang is gratis.

 

Onder tenten presenteren tal van binnen- en buitenlandse atiquariaten, verenigingen en boekenliefhebbers een mooi aanbod aan boeken over architectuur, beeldende kunst, film, fotografie, literatuur en toegepaste kunst. Ook affiches, foto's en grafiek worden aangeboden.

 

Het thema van de Erfgoeddag is "Kiezen". Wij Kiezen voor Boeken.

 

 

 

ONDERWEG NAAR TICINO"

 

Johan De Vos en Mieke Debrabandere maken reizen waarin ze het parcours van een schijver volgen. Ze gaan naar plaatsen waar de auteur geweest. Wat zijn die plekken nu geworden, wat rest er nog, wat blijft er over van de sfeer van toen?

Johan De Vos heeft enkele van zijn ervaringen

gepubliceerd op zijn blog "Zwerfvos" en in tijdschriften zoals Interbellum. Hij heeft nu alles gebundeld in het boek "Overwinteren in Spa, gevolgd door Onderweg naar Ticino". Mieke "Nomade" Debrabandere heeft gezorgd voor enkele sprekende foto's. Het boek, uitgegeven door In 't Hofken van Oliveten, kost 12 euro en is te koop bij de auteur, Interbellum en een paar Gentse boekhandels.