Over ons

De term "interbellum" staat voor de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.


Artistiek, economisch, maatschappelijk en politiek was het een turbulente tijd. Extreme standpunten en buitengewone geestdrift stonden tegenover de nood om zich aan te passen - noodgedwongen of opportunistisch - aan de veranderende omstandigheden. In heel wat vakgebieden wordt dit tijdsbestek intensief bestudeerd.


De vzw Interbellum probeert een overzicht te bieden van alle bevindingen, zowel aan de leden van de vereniging als aan een ruimer publiek. In interieurbezoeken, lezingen, publicaties, rondleidingen, studiereizen en tentoonstellingen worden de diverse aspecten van de interbellumjaren belicht.


Waar nodig treedt de vzw op als drukkingsgroep voor het behoud van het erfgoed.


Raad van Bestuur


Norbert Poulain, voorzitter

Georgette Caese, ondervoorzitter

Beatrijs Declerck, secretaris

Frank Lewyllie, penningmeester


De vzw Interbellum is opgericht eind 1980 en actief vanaf januari 1981.


Interbellum publiceert vijfmaal per jaar een bulletin mzet artikels over tal van onderwerpen, aankondigingen van activiteiten, informatie en een gerichte agenda van tentoonstellingen. Daarnaast ook interieurbezoeken en cahiers.